GIS – Geografiska informationssystem

GIS är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Inom Nybro kommun används kart- och GIS-programmen GEOSECMA för ArcGIS och ArcGIS Online. GIS gör det möjligt att lättare analysera alla de förutsättningar som ärendet berörs av innan besluts tas.

Data som används av kommunens tjänstepersoner hämtas bland annat Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Lantmäteriet och innehåller data som till exempel fastigheter, förorenade områden, fornminnen och flygfoton. Kommunen har även egen data som till exempel naturreservat, utredningar/inventeringar, vattenskyddsområden och olika ledningar. Dessa data samlas in genom traditionella metoder som inmätning med hjälp av totalstation och GPS men även genom webbaserade applikationer på till exempel mobiltelefon eller platta.

Data som allmänheten kan ha intresse av visas via kommunens karttjänster. Dessa är till exempel information rörande  Svartbäcksmåla aktivitetsområde, kommunens  badplatser och  gällande detaljplaner.

För att använda system och personal på bästa sätt så har man inom Nybro kommun tagit fram styrdokument,  GIS-strategi och  Riktlinjer för GIS. Där beskrivs bland annat ansvarsfördelning, strukturen för de olika databaserna och kommunens olika referenssystem.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: GIS – Geografiska informationssystem

Datum för publicering | ändrad: 2019-08-29 | skapad: 2014-10-27

Tomter & Mark till salu

  Allmänna riktlinjer vid tomtförsäljning

Nybro kommun har vissa riktlinjer när det gäller försäljning av villatomter och mark för exploatering. Detta gäller bland annat krav på byggnation och hur det går till när tomter i ett helt nytt område släpps.

  Lokaler och mark

Vi använder oss av Objektvision för att nå ut med lediga lokaler och mark, både från privata fastighetsägare och kommunens [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Arrenden

Här hittar du all information om: Arrenden (kategori).

  Privata fastighetsägare

Du som är fastighetsägare i Nybro Kommun, vill du också vara med på sidan? Kontakta oss: naringsliv@nybro.se. Agona Fastigheter AB, [...]