Arrenden i Nybro kommun

Nybro kommun upplåter i vissa fall mark för arrenden och andra nyttjanderätter. Det finns olika typer av arrenden och nyttjanderätter och du kan läsa mer om dem nedan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Arrenden i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-19 | skapad: 2014-11-13

Arrenden

  Arrenden i Nybro kommun

Nybro kommun upplåter i vissa fall mark för arrenden och andra nyttjanderätter. Det finns olika typer av arrenden och nyttjanderätter [...]

  Olika arrendetyper

Jordbruksarrende Ett jordbruksarrende är när man upplåter jord för brukande mot betalning (åker, bete). Arrendeavtalet ska vara skriftligt och ersättningen [...]