Arrenden i Nybro kommun

Nybro kommun upplåter i vissa fall mark för arrenden och andra nyttjanderätter. Det finns olika typer av arrenden och nyttjanderätter och du kan läsa mer om dem nedan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Arrenden i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-01 | skapad: 2014-11-13
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 1662 - kategori: 147

Arrenden

  Arrenden i Nybro kommun

Nybro kommun upplåter i vissa fall mark för arrenden och andra nyttjanderätter. Det finns olika typer av arrenden och nyttjanderätter [...]

  Olika arrendetyper

Jordbruksarrende Ett jordbruksarrende är när man upplåter jord för brukande mot betalning (åker, bete). Arrendeavtalet ska vara skriftligt och ersättningen [...]