Utställningshandlingar

Nybro kommuns vatten- och avloppsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan med fokus på hur vatten- och avloppsförsörjning kan lösas på ett långsiktigt hållbart sätt i hela kommunen. Planen avser såväl fysiska som utredande åtgärder.

Vatten- och avloppsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är tillgänglig i sin helhet om du klickar  här

Protokollsutdrag gällande beslut om utställning från kommunstyrelsens sammanträde 180827 finns tillgänglig i sin helhet om du klickar  här

.

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-13 | skapad: 2018-02-16
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 5943 - kategori: 464

Samråd

  Utställningshandlingar

Nybro kommuns vatten- och avloppsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan med fokus på hur vatten- och avloppsförsörjning kan [...]