DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ 3:250 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ, NYBRO KOMMUN

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2013.

Planområdet är beläget i stadsdelen Madesjö, väster om Nybro stad. Planområdet avgränsas i norr av Madesjövallen på fastigheten Madesjö 3:250, i väster av fastigheten Röset 1 och Dragonen 13. I söder av Bolanders väg och Gamla kyrkvägen. I öster löper plangränsen i fastighetsgränsen till Nybro 3:1.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget för del av MADESJÖ 3:250 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ,  NYBRO KOMMUN var ute på samråd under perioden 26 januari 2018 – 19 februari 2018.

Detaljplaneförslaget var ute på förnyat samråd under perioden 28 november 2018 – 19 december 2018 på grund av att planområdet har utökats.

 

Visa (DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ 3:250 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ, NYBRO KOMMUN) på en stor karta

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-20 | skapad: 2017-11-22
Webbredaktör: Emmy Fransson | Emmy.Fransson@nybro.se
Id: inlägg: 5686 - kategori: 172

Pågående detaljplaner