Detaljplan för Gasellen, Paradiset, Nybro

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i blandad upplåtelseform inom fastigheterna Gasellen 7 och 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Planområdet är beläget i stadsdelen Paradiset i Nybro tätort söder om Kährs industriområde och straxt väster om riksväg 31, Norra vägen. Området gränsar i norr mot bostadsfastigheten Gasellen 9 och Transtorpsvägen, i söder mot flerbostadsfastigheten Gasellen 2 och i väst mot kvarteret Hinden. Området omfattar en areal om cirka 34 000 m2.

Visa (Detaljplan för Gasellen, Paradiset, Nybro) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Gasellen, Paradiset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-29 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Emmy Fransson | Emmy.Fransson@nybro.se
Id: inlägg: 4580 - kategori: 172

Pågående detaljplaner

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan [...]