Detaljplan för Tikaskruv 1:85 (Södra), Orrefors

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av industrimark i direkt anslutning till befintligt sågverk. Syftet är också att möjliggöra för en ny in- och utfart till sågverksfastigheten.

Planområdet är beläget i Orrefors, öster om sågverket, mellan Flygsforsvägen och den gamla banvallen. Planområdet omfattar cirka 9 hektar.

 

Visa (Detaljplan för Tikaskruv 1:85 (Södra), Orrefors) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Tikaskruv 1:85 (Södra), Orrefors

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-22 | skapad: 2016-10-03

Pågående detaljplaner