DETALJPLAN FÖR DEL AV HARSTENSLYCKE, NYBRO

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget för del av HARSTENSLYCKE 1:17 M.FL., kv. ÅKAREN, I ÅKRAHÄLL, NYBRO är ute på samråd under perioden  4 juli 2019 – 22 augusti 2019.

Samrådsinbjudan och planhandlingar hittar du här under:

 Samrådsinbjudan_Dp_Harstenslycke_SA – PDF (958 KB)

 Plankarta_Dp_Harstenslycke_SA – PDF (2 MB)

 Planbeskrivning_Dp_Harstenslycke_SA – PDF (3 MB)

 Samrådsredogörelse_nybro.se – PDF (1 MB)

  Behovbedömning_Dp_Harstenslycke_SA – PDF (947 KB)

 

Genomförda utredningar för detaljplanen hittar du här:

  PM Dagvatten190703 – PDF (2 MB)

  DP_Harstenslycke_Riskutredning_farligt_gods – PDF (663 KB)

  KNATON Rapport_Nybro_Åkaren – PDF (8 MB)

  NVI DP Åkaren pdf – PDF (4 MB)

  PM_Trafik_171004_EM – PDF (1 017 KB)

  DP_Harstenslycke_Geotekniskt_utlåtande – PDF (360 KB)

  DP_Harstenslycke_Geotekniskt_utlåtande_karta – PDF (2 MB)

  DP_Harstenslycke_PM_dagvatten – PDF (1 MB)

 

Visa (DETALJPLAN FÖR DEL AV HARSTENSLYCKE, NYBRO) på en stor karta

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-04 | skapad: 2017-12-07
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 5729 - kategori: 172

Pågående detaljplaner

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan [...]