Ändring av detaljplan för del av Smedstorp, Nybro stad

Planområdet för detaljplan för del av Smedstorp 2:38 (D 190) ligger söder om riksväg 25, Kalmarvägen, cirka 4 kilometer öster om Nybro centrum.

Planområdet är cirka 28,6 ha stort, varav 7 ha av detaljplanen berörs av ändringen av nu gällande planbestämmelser.

Ändringen av detaljplanen syftar revidera högsta tillåtna höjd totalhöjd, öka byggrätten, samt ta bort bestämmelsen om största tillåtna hårdgjord yta. Cirka 7 hektar av detaljplanen berörs av ändringen.

Samråd

Förslag på ändring av detaljplan för del av SMEDSTORP 2:38, SMEDSTORP, NYBRO ärr ute på samråd under perioden 7 februari 2019 – 25 februari 2019.

Planhandlingar och den nu gällande detaljplanen hittar du här nedanför:

  Samrådsinbjudan Ändring av detaljplan Smedstorp – PDF (687 KB)

  Planbeskrivning Ändring av detaljplan Smedstorp – PDF (3 MB)

  Plankarta Ändring av detaljplan Smedstorp – PDF (1 MB)

  Undersökning Ändring av detaljplan Smedstorp – PDF (977 KB)

 

  D 190 Genomförandebeskrivning Smedstorp – PDF (55 KB)

  D 190 Planbeskrivning Smedstorp – PDF (775 KB)

  D 190 Plankarta A2 Smedstorp – PDF (871 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-02-07 | skapad: 2019-02-05
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 6867 - kategori: 172

Pågående detaljplaner