Gällande detaljplaner

På kartan nedan kan du se vilken detaljplan som gäller för vilket område i Nybro kommun. De planer som är markerade med rött är våra senaste planer. Klicka på området så får du upp länkar till de planhandlingar som gäller inom området. De planer som är markerade med blått är också klickbara men då anges endast vilken plan som gäller för området. Kontakta planenheten om du vill veta mer om vad som gäller inom dessa områden.

 Karta med gällande detaljplaner

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Gällande detaljplaner

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-01 | skapad: 2014-12-22

Gällande detaljplaner

  Gällande detaljplaner

På kartan nedan kan du se vilken detaljplan som gäller för vilket område i Nybro kommun. De planer som är [...]