Kommunens planarbete

  Kommunens planarbete

Kommunens planarbete påverkar hur och vad du får bygga. Planläggningen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommuner [...]

 Detaljplaner

Här hittar du all information om: Detaljplaner (kategori).

Id: kategori: 443