Nytt höjdsystem – RH 2000

Detta har hänt!
Nu har Nybro kommun bytt till det nya geodetiska höjdsystemet RH 2000 från tidigare RH 70. RH 2000 är Sveriges nya höjdsystem som bygger på tredje riksavvägningen som slutfördes 2003 och blev offentligt 2005. Alla Sveriges kommuner har eller kommer att införa det nya höjdsystemet. Nu kommer alla leveranser av kartor och annan lägesbunden information från Nybro kommun att levereras i RH 2000. Detta medför också att den som ska leverera lägesbunden information till Nybro kommun måste göra det i RH 2000.

 Mer information om RH 2000 hittar du på Lantmäteriets hemsida.

Varför har vi gjort det?
Idag sker samverkan i hög utsträckning både över kommungränser och mellan flera aktörer.  Det utbyts geografisk information, kartor och ritningar i stora mängder och det uppstår då ofta problem när olika höjdsystem används. Exempel på andra höjdsystem som används i Sverige är bland annat RH 70. Övergången till ett gemensamt nationellt höjdsystem underlättar utbyten av information mellan olika aktörer samt ger höjdinformationen högre kvalitet.

Hur påverkar det mig?
Alla som hanterar kartor, ritningar och lägesbunden information bör vara extra uppmärksamma i vilket höjdsystem som mätningarna är angivna i.

Övergången till RH 2000 har inneburit att höjddata inom Nybro kommun korrigerats med + 0,126 m.

Skillnaden mellan höjder i RH 70 och i RH 2000 är inte stora, vilket kan leda till förväxlingar.

Att tänka på!
• Alla som hanterar material med höjdinformation bör vara uppmärksamma på att aktuellt höjdsystem är RH 2000.

• För att undvika missförstånd rekommenderar vi att ärendet slutförs i samma höjdsystem som det påbörjats i.

• För att räkna om en höjd från RH 70 till RH 2000 adderas 0,126 m.

• Observera att kommunens höjdfixar är beräknade med högre precision och att dessa inte kan räknas om med samma konstant.

• Höjdmätning med modern mätutrustning som GNSS är nu enklare och noggrannare. Använder man Lantmäteriets geoidmodell SWEN08_RH2000 får man beräknad RH2000-höjd direkt i mottagaren och slipper därmed transformation (som ger sämre noggrannhet) till andra höjdsystem.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Nytt höjdsystem – RH 2000

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-18 | skapad: 2014-11-05
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1211 - kategori: 140

Kartor & Mätning

  Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks [...]

  Kartprodukter

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader [...]