Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att byggnaden placeras enligt beviljat bygglov. Om byggnaden placeras fel i plan eller i höjd kan detta till exempel leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar, vilket kan innebär stora kostnader för att rätta till fel i en redan påbörjad byggnation.

För att utföra en husutstakning krävs att man är behörig enligt Lantmäteriets dokument  Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Grovutstakning

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt genom utsättning av pålar. Utstakningen görs i plan (x- och y-koordinat) med en noggrannhet inom 5 centimeter.

Finutstakning

Finutstakning görs oftast efter schaktning men innan gjutning av grunden. Utstakningen görs i plan (x- och y-koordinat) med en noggrannhet inom 5 millimeter. Vid en utstakning kan man använda sig av olika metoder. Antingen sätter man pålar med spik vid hushörnen eller så använder man sig av profiler.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Husutstakning

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-11-05

Kartor & Mätning

  Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks [...]

  Karttjänster

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader [...]