Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är efter utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Om byggnaden placeras fel i plan eller i höjd kan detta leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar och dryga kostnader för att rätta till fel i en påbörjad byggnation.

För att få göra en husutstakning krävs att man är behörig enligt Lantmäteriets dokument

  Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätningsteknisk färdighet – PDF-fil (74 kB)

Grovutstakning
Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt genom utsättning av pålar. Utstakningen görs med en noggrannhet på 5 centimeter.

Finutstakning
Finutstakning görs oftast efter schaktning men innan gjutning av grunden. Utstakningen görs med en noggrannhet inom 5 millimeter. Vid en utstakning kan man använda sig av olika metoder. Antingen sätter man pålar med spik vid hushörnen eller så använder man sig av profiler.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Husutstakning

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-11-05
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1207 - kategori: 140

Kartor & Mätning

  Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks [...]

  Kartprodukter

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader [...]