GIS – Geografiska informationssystem

Samhällsbyggnad ansvarar för att alla kartor ska vara uppdaterade. Vi använder oss av GEOSECMA for ArcGIS som är ett kart- och GIS-system. Systemet gör att handläggare och tjänstemän endast behöver använda ett program mot en aktuell databas. Vi slipper då kopior och uppdatering på flertalet ställen.

I, bland annat, planeringsarbetet är detta ett fantastiskt verktyg där planarkitekterna lätt kan se vilka förutsättningar som råder för platsen. Vi uppdaterar databasen med aktuella data från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) samt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Detta gör att planarkitekterna kan se alla förutsättningar på en och samma kartbild, istället för att ringa runt till folk eller söka i olika arkiv för att få en överblick. Detta gör att vi sparar mycket tid och pengar på ett effektivt arbetssätt.

Myndighetsverksamheten kan lätt skapa sig en bild över hur förutsättningarna är i jord och mark inför ett ärende gällande enskilt avlopp. De kan i samma kartbild få information om jordartsfördelningen, grundvatten, förorenade områden, områden med olika skydd såsom vattentäkter, biotoper, naturreservat etc. Ännu en gång har vi sparat mycket tid och pengar genom ett effektivt arbetssätt.

Genom detta system har vi även kunnat skapa ett webbaserat tittskåp med ett brett innehåll för de flesta förvaltningarna. Här kan tjänstemännen söka efter fastigheter, gatuadresser, personer med mera. Det går även att göra en hel del analyser i den webbaserade versionen av programmet. Ett högupplöst ortofoto, det vill säga ett foto taget från flygplan över landskapet, pryder kartan som bakgrund. Detta gör att även icke ”kartvana” lätt kan hitta i kommunen.

 Kartor

Nybro kommun har precis tagit fram en ny GIS-strategi och Riktlinjer för GIS.

  GIS-strategi – Antagen 2017-04-24 – PDF (340 KB)

  Riktlinjer för GIS – Antagen 2017-04-24 – PDF (1 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: GIS – Geografiska informationssystem

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2014-10-27
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 933 - kategori: 140

Kartor & Mätning

  Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks [...]

  Kartprodukter

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader [...]