Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter det vill säga mark inklusive eventuella byggnader som finns på fastigheten samt vatten. Fastighetsbildning kan också innebära åtgärder som bildar eller förändrar samfälligheter samt servitut. En enkel ordlista innehållande de vanligaste uttrycken inom fastighetsbildning finns nedan.

Ansökan om fastighetsbildning såsom avstyckning, fastighetsreglering, ledningsrätter, servitut med mera görs hos Lantmäteriet. Besök gärna  Lantmäteriets hemsida för mer information.

Har du frågor rörande adresser, lagfarna ägare och andra uppgifter om fastigheter så är du välkommen att höra av dig till oss!

 Geodata ordlista – PDF (5 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om fastighetsbildning

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-11-03

Fastighetsbildning

  Lägenhetsregister

Registret regleras genom Lagen om lägenhetsregister. Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken [...]

  Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny alternativt förändrad adressättning på alla fastigheter inom kommunen. Då nya områden tillkommer, nya [...]

  Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter det vill säga mark inklusive eventuella byggnader [...]