Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter, det vill säga fast egendom, som kan vara mark inklusive eventuella byggnader som finns på fastigheten samt vatten. Fastighetsbildning kan också innebära åtgärder som bildar eller förändrar samfälligheter, mark eller vatten som ägs gemensamt av flera fastigheter samt servitut, som är ett avtal mellan fastigheter och som kan bestå av till exempel rätt att använda en väg för in- och utfart över annans fastighet. En enkel ordlista innehållande de vanligaste uttrycken inom fastighetsbildning finns under relaterade dokument till höger.

Nybro kommun samarbetar med Lantmäteriet när det gäller fastighetsbildning inom Nybro centralort och övriga tätorter inom kommunen.

Ansökan om fastighetsbildning såsom avstyckning, fastighetsreglering, ledningsrätter, servitut mm görs hos Lantmäteriet i Kalmar. Besök gärna deras hemsida för mer information,  Lantmäteriet

Har du frågor rörande adresser, lagfarna ägare och andra uppgifter om fastigheter så är du mycket välkomna att höra av dig till oss!

  Ordlista fastighetsbildning – PDF-fil (8 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om fastighetsbildning

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2014-11-03
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1143 - kategori: 138

Fastighetsbildning

  Lägenhetsregister

Registret regleras genom Lagen om Lägenhetsregister (2006:387) Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. [...]

  Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på alla fastigheter inom kommunen. Då nya områden tillkommer, nya tomter bildas [...]

  Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter, det vill säga fast egendom, som kan [...]