Lägenhetsregister

Registret regleras genom  Lagen om lägenhetsregister.

Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken behövs på nationell, regional och kommunal nivå för planering, resursfördelning, forskning med mera.

Nybro kommun har ansvaret att uppdatera registret. Observera likväl att det är fastighetsägaren som i sin tur måste rapportera in alla förändringar i sitt lägenhetsbestånd till kommunen. Detta innebär att alla fastighetsägare som bygger, river eller ändrar användning gällande sina bostadslägenheter är skyldiga att anmäla detta till kommunen.

För att anmäla en byggnation, ombyggnad eller rivning så skickar man in en anmälan till kommunen där man talar om vilka ändringar man gjort. Anmälan ska fyllas i och skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. Instruktioner om vad anmälan ska innehålla för information finns på blanketten för Ajourhållning av småhus och fritidshus samt för Ajourhållning av flerbostadshus.

Blanketter hittar du på vår e-tjänst  Mina sidor.

För mer information om lägenhetsregistret besök gärna  Lantmäteriets webbplats.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lägenhetsregister

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-11-03

Fastighetsbildning

  Lägenhetsregister

Registret regleras genom Lagen om lägenhetsregister. Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken [...]

  Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny alternativt förändrad adressättning på alla fastigheter inom kommunen. Då nya områden tillkommer, nya [...]

  Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter det vill säga mark inklusive eventuella byggnader [...]