Lägenhetsregister

Registret regleras genom  Lagen om Lägenhetsregister (2006:387)

Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken behövs på nationell, regional och kommunal nivå för planering, resursfördelning, forskning m.m.

Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet i stället för som tidigare bara på fastighet. Statistiska centralbyrån får möjlighet att genom samkörning med andra register framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.

Nybro kommun har ansvaret att uppdatera innehållet men det är fastighetsägaren som i sin tur är skyldig att rapportera in alla förändringar i sitt lägenhetsbestånd till kommunen. Detta innebär att alla fastighetsägare som bygger, river eller ändrar användning gällande sina bostadslägenheter måste anmäla detta till kommunen.

För att anmäla en byggnation, ombyggnad eller rivning så skickar man in en anmälan till kommunen där man talar om vilka ändringar man gjort. Anmälan ska fyllas i och skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. Instruktioner om vad som ska anmälas och hur det ska göras står på blanketten för ajourhålling av småhus och fritidshus samt för ajourhålling av flerbostadshus, se relaterade dokument till höger.

För mer information om lägenhetsregistret besök gärna  Lantmäteriets webbplats

  Blankett ajourhållning lägenhetsregistret flerbostadshus_pdf – PDF (172 kB)

  Blankett ajourhållning lägenhetsregistret småhus_pdf – PDF (197 kB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lägenhetsregister

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-29 | skapad: 2014-11-03
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1144 - kategori: 138

Fastighetsbildning

  Lägenhetsregister

Registret regleras genom Lagen om Lägenhetsregister (2006:387) Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. [...]

  Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på alla fastigheter inom kommunen. Då nya områden tillkommer, nya tomter bildas [...]

  Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter, det vill säga fast egendom, som kan [...]