Sotningsinformation

Sotning är viktig del när det kommer till att undvika bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tar man bort brandfarliga beläggningar. Detta för att minska möjligheter för bränder. Förr gjorde man både sotning och enklare brandskyddskontroll på samma gång. Numera är det dock delat i två separata uppdrag, sotning och brandskyddskontroll.

Vi på kommunen ansvarar för att alla så kallade fasta förbränningsanordnar sotas. Då ingår även de rökkanaler som tillhör. Samma sak gäller för imkanaler i restauranger och storkök.

Kontakta sotare

På sajten  skorstensfejare.se hittar du till din lokala sotare.

Sota själv

Vi kan tillåta att en fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta måste då ske på säkert sätt ur brandskyddssynpunkt. För att få sota själv krävs att du genomgår en utbildning. Du måste dessutom ansöka om att få sota själv.

Ansökningshandlingar för att få sota själv hittar du under relaterat.

 Mer information om egensotning via Brandskyddsföreningen

 Mer om sotning och brandskyddskontroll på msb.se

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Sotningsinformation

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-22 | skapad: 2014-10-15
Webbredaktör: Magnus Lindahl | magnus.lindahl@nybro.se
Id: inlägg: 646 - kategori: 127

Energi & Uppvärmning

  Bli din egen energileverantör!

Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Energi

Tillgången på energi har stor betydelse i vårt moderna samhälle. Miljöpåverkan beror på tre faktorer: hur mycket energi vi använder, [...]

  Energi- och klimatrådgivning

Kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning finns tillgänglig för privatpersoner, föreningar och mindre företag. Syftet med rådgivningen är att minska [...]

  Energispartips

Täta dina fönster och ytterdörrar med lämplig tätningslist. Tänk bara på att luft måste tillföras rummet. Du kan kanske lämna [...]

  Sotningsinformation

Sotning är viktig del när det kommer till att undvika bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i [...]

  Vedeldning

Dessa rader skall försöka belysa vilka förutsättningar, utrustningar mm som bör användas för att veden ska bli en så problemfri [...]