Upphävandeplan för del av detaljplan D 25 i Målerås, Nybro kommun

Syftet är att upphäva gällande detaljplan för del av Målerås, laga kraft 1989-09-12. Sedan detaljplanens upprättande är det inte längre aktuellt med ytterligare bostadsbebyggelse som kräver planläggning inom området och befintlig bebyggelsestruktur är delvis planstridig.

Planområdet är beläget i östra Målerås och avgränsas i norr och öst av befintlig naturmark, i väst av Kapellgatan och i söder av den tidigare banvallen. Området omfattar en areal om cirka 65 000 m2.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Upphävandeplan för del av detaljplan D 25 i Målerås, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-22 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 4586 - kategori: 172

Pågående detaljplaner