Detaljplan för Stabbläggaren 3 & 23 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en vinterträdgård tillhörande befintlig verksamhet inom fastigheten Stabbläggaren 3 samt att möjliggöra en framtida kombination av bostäder och samlingslokal inom fastigheterna Stabbläggaren 3 och 23.

Planområdet är beläget i centrala Nybro och avgränsas i norr av Hornsgatan, i söder av kvarteret Korgmakaren och i väst av fastigheten Stabbläggaren 22. Området omfattar en areal om cirka 7 000 m2.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget var ute på samråd från och med 13 juni 2017 till och med 31 juli 2017. Samrådshandlingar hittar du här nedan.

GRANSKNING

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning från och med 6 november 2017 till och med 28 november 2017. Granskningshandlingar hittar du här nedan.

  Behovsbedömning_DP_Stabbläggaren – PDF (491 KB)

  Planbeskrivning_DP_Stabbläggaren – PDF (3 MB)

  Plankarta_DP_Stabbläggaren – PDF (1 MB)

  Samrådsredogörelse_DP_Stabbläggaren – PDF (695 KB)

  Underrättelse granskning 2017-11-06 – PDF (427 KB)

Geo- och miljöundersökning hittar du här nedan.

  2 MUR – PDF (1 006 KB)

  3 Borrhålsplan – PDF (197 KB)

  4 Sektion – PDF (92 KB)

  1 PM Geoteknik Miljöteknik – PDF (257 KB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Stabbläggaren 3 & 23 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-22 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 4579 - kategori: 172

Pågående detaljplaner