Detaljplan för del av Rismåla 2:3 i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av enfamiljshus på del av fastigheten Rismåla 2:3 i Nybro stad, Nybro kommun samt att möjliggöra djurhållning inom planområdet.

Planområdet är beläget nordväst om Nybro stads tätort, strax väster om Rismåla göl och Rismåla naturreservat.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för del av Rismåla 2:3 i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2015-01-29
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 2645 - kategori: 172

Pågående detaljplaner