Gällande detaljplaner

På kartan nedan kan du se vilken detaljplan som gäller för vilket område i Nybro kommun. De planer som är markerade med rött är våra senaste planer. Klicka på området så får du upp länkar till de planhandlingar som gäller inom området. De planer som är markerade med blått är också klickbara men då anges endast vilken plan som gäller för området. Kontakta planenheten om du vill veta mer om vad som gäller inom dessa områden.

 Karta med gällande detaljplaner

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Gällande detaljplaner

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2014-12-22
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 2470 - kategori: 139

Detaljplaner

  Vad är en detaljplan?

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden, det vill säga planera för hur mark och vatten i kommunen [...]

  Ansökan om planändring/-besked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/-ändring från kommunen.

  Gällande detaljplaner

På kartan nedan kan du se vilken detaljplan som gäller för vilket område i Nybro kommun. De planer som är [...]