42 nya villatomter i Hanemåla – anmäl dig till kommunens tomtkö!

Nu har Nybro kommun upphandlat en entreprenör för att bygga ut det nya villaområdet i södra Hanemåla. Bostadsområdet ligger precis intill Svartbäcksmåla Aktivitetsområde så det blir ett riktigt toppenläge! Skola, förskola och butik finns i Hanemåla och ett väl utbyggt gång- och cykelnät gör att du lätt kan ta dig fram till olika destinationer inom Nybro. Startmöte är inplanerat 8 maj och tomterna beräknas komma ut till försäljning till hösten med tillträde runt årsskiftet. Är du intresserad? Anmäl dig till  Nybro kommuns tomtkö idag! Kryssa i rutan ”jag vill stå i den generella tomtkön” om du inte vill anmäla intresse för någon av de tomterna som redan idag finns tillgängliga för försäljning. Alla våra e-tjänster inklusive tomtkön hittar du under den lilla ikonen ”Mina sidor” högst upp på startsidan här på Nybro kommuns hemsida.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: 42 nya villatomter i Hanemåla – anmäl dig till kommunens tomtkö!

Datum för publicering | skapad: 2019-04-18
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 7176 - kategori: 148

Bygglov & Anmälan

  Allmänt om bygglov och anmälan

I Nybro kommun har Myndighetsnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande. I de flesta fall krävs [...]

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och myndighetsnämnden inte har [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]