Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen.

 Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats)

 Så här ska du sortera dina sopor (FTI webbplats)

Renhållningen i Nybro

Renhållningen i Nybro kommun sköts av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) som är ett kommunalförbund. I KSRR ingår Nybro, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.

KSRR har mobila återvinningscentraler (Mini-ÅVC) som servar de mindre orterna enligt ett särskilt schema. Klicka på länken nedan, välj sedan ”Mini-ÅVC” i menyn.

 Mini ÅVC Schema (KSRR webbplats)

Information angående taxor och avgifter för hushållssopor, tömning, trädgårdsavfall och latrin, anmälan-/ansökningsblanketter med mera hittar du på:

 Kalmarsundsregionens renhållares hemsida (KSRR webbplats)

 Datum/tider för  tömning av soptunna/hushållsavfall (KSRR webbplats)

 Avfallsplan och renhållningsföreskrifter (KSRR webbplats)

Relaterat: Karta/adress och Öppettider för: Återvinning & Sophantering

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-21 | skapad: 2014-10-24

Bo & Bygga

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Bo på landet

Här hittar du all information om: Bo på landet (kategori).

  Inventering av Nybro stad

Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]