Arbetet rullar på i södra Hanemåla

Arbetet med de nya villatomterna i Hanemåla går framåt. Nu är vatten- och avloppsledningarna på plats och man börjar justera höjderna på väg och tomtmark. En visning planeras lördag 30 november. Mer information om detta kommer längre fram. Tomterna kommer att bli tillgängliga i kommunens  e-tjänst för tomtkö 11 november. Tilldelning av tomterna sker efter en månad i den ordning man står i kö. Det betyder alltså att den som stått i kö längst först blir erbjuden sitt förstahandsval.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Arbetet rullar på i södra Hanemåla

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-08 | skapad: 2019-10-01

Bo & Bygga

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Bo på landet

Här hittar du all information om: Bo på landet (kategori).

  Inventering av Nybro stad

Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]