Aktuellt

 • Skydda din brunn!

  Skydda din brunn och bidra till bättre beredskap Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd [...]

 • Hur gör du när du tömmer poolen?

  Var tömmer du vattnet från poolen? Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen! Här kommer några råd för [...]

 • Information från miljö- och byggverksamheten

  Det är före detta myndighetsverksamheten i Nybro kommun som hör av sig. Sedan januari i år heter vi miljö- och [...]

 • Allemansrätten - vad gäller?

  När sommaren äntligen är här kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som [...]

 • Pusta ut på Stadshusplan!

  Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

 • Klimatsmarta Nybro

  Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

 • Ladda elbilen - nya laddstolpar i Nybro kommun

  Nu finns två nya laddstationer, med totalt 4 laddplatser för elbilar i Nybro stad! Du hittar dem utanför simhallen respektive ishallen.

 • Nedskräpning vid återvinningsstationer i Nybro kommun

  Vid varje återvinningsstation finns kontaktuppgifter. Ser du förstörelse, nedskräpning eller liknande, ta kontakt med FTI.

 • Leva och bo i Nybro kommun

  Möjligheterna är många Vi arbetar just nu med 42 nya naturnära villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområden som närmaste granne. Närheten till [...]

 • Bolanders park

  Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

 • 2019 Miljö- och klimatpriset

  Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

 • Arbetet rullar på i södra Hanemåla

  Arbetet med de nya villatomterna i Hanemåla går framåt. Nu är vatten- och avloppsledningarna på plats och man börjar justera [...]

 • Ljungdahlsparken

  Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

 • Otillåtna skyltar - vad gäller?

  Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark? Enligt regelverket är det polisen som ska gripa [...]

 • Rådgivning för våtmarker

  Inom ett projekt som heter Grip on Life IP finns nu möjlighet att erbjuda markägare kostnadsfri rådgivning kopplat till våtmarker [...]

 • Hoppfullt och Hållbart

  Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

 • Radonmätning och bidrag till sanering

  Har du koll på radonhalten i ditt hus? För hög halt av radon kan finnas i alla slags hus. Nya [...]

 • Konstverket ”Glas i centrum” åter på plats

  ”Glas i centrum”, själva symbolen för Nybro som staden i Glasriket är äntligen åter på Stadshusplan efter att ha fått [...]

 • 42 nya villatomter i Hanemåla - anmäl dig till kommunens tomtkö!

  Nu har Nybro kommun upphandlat en entreprenör för att bygga ut det nya villaområdet i södra Hanemåla. Bostadsområdet ligger precis [...]

 • På gång i Bolanders park

  Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

 • På gång i Badhusparken

  Här kommer nyheter och projekt som rör Badhusparken att presenteras.

 • Slutsålt på Symfonivägen!

  Nu är alla tomterna på Symfonivägen i Pukeberg sålda! Det finns några tomter kvar i Östra Hanemåla samt vid Aftonstigen. [...]

 • Bostäder till salu

  Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

 • Skyll inte på halkan - räkna med den!

  Du som fastighetsägare Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Mindre mängder [...]

 • Tomter och mark till salu i Nybro kommun

  Nybro kommun kan erbjuda ett stort antal tomter för dig som vill bygga villa eller flerbostadshus. Vi har även verksamhetstomter [...]