Aktuellt

 • Tomter och mark till salu i Nybro kommun

  Nybro kommun kan erbjuda ett stort antal tomter för dig som vill bygga villa eller flerbostadshus. Vi har även verksamhetstomter [...]

 • Skräpplockardagarna

  Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

 • Bostäder till salu

  Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

 • Skötselplan för park- och grönytor

  Skötselplan för park- och grönytor - Skötselbeskrivningar och koder - PDF (2 MB)

 • Nedskräpning vid återvinningsstationer i Nybro kommun

  Vid varje återvinningsstation finns kontaktuppgifter. Ser du förstörelse, nedskräpning eller liknande, ta kontakt med FTI.

 • Konstverket ”Glas i centrum” åter på plats

  ”Glas i centrum”, själva symbolen för Nybro som staden i Glasriket är äntligen åter på Stadshusplan efter att ha fått [...]

 • Allemansrätten - vad gäller?

  När sommaren äntligen är här kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som [...]

 • Hoppfullt och Hållbart

  Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

 • Klimatanpassat med hållbarhet i Nybro stadsmiljö

  Fram till våren 2021 pågår en klimatanpassad utveckling av Nybros stadsmiljöer och parker.

 • Kommunen minskar utsläpp

  Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

 • Klimatsmarta Nybro

  Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

 • På gång i Bolanders park

  Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

 • Leva och bo i Nybro kommun

  Möjligheterna är många Vi arbetar just nu med 42 nya naturnära villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområden som närmaste granne. Närheten till [...]

 • Allmänt om miljö, hälsa och livsmedel

  Miljö- och byggnämnden arbetar med tillsyn av efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med mera. Vi har också en rådgivande funktion till [...]

 • Pusta ut på Stadshusplan!

  Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]