Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Eldningsförbud

Från och med den 10 juni klockan 12 gäller eldningsförbud i hela Nybro kommun.

  • Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter,
    gräs, ris, grenar etcetera).
  • Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg ( med detta avses plats som är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen).

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Nybro kommun.

Planerade bränningar av skog och mark i naturvårdssyfte som har anmälts till kommunen och Länsstyrelsen får genomföras, under förutsättning att villkoren i Kalmar läns räddningstjänster och Länsstyrelsens dokument ”Riktlinjer för undantag från eldningsförbud vid naturvårdsbränning” är uppfyllda.

Räddningstjänsten kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om man bedömer att villkoren inte är uppfyllda eller om det finns andra skäl.
Johan Aronsson
Ställföreträdande Räddningschef Nybro kommun

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000