Sotningsinformation

Sotning är viktig del när det kommer till att undvika bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tar man bort brandfarliga beläggningar. Detta för att minska möjligheter för bränder. Förr gjorde man både sotning och enklare brandskyddskontroll på samma gång. Numera är det dock delat i två separata uppdrag, sotning och brandskyddskontroll.

Vi på kommunen ansvarar för att alla så kallade fasta förbränningsanordnar sotas. Då ingår även de rökkanaler som tillhör. Samma sak gäller för imkanaler i restauranger och storkök.

Kontakta sotare

På sajten  skorstensfejare.se hittar du till din lokala sotare.

Sota själv

Vi kan tillåta att en fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta måste då ske på säkert sätt ur brandskyddssynpunkt. För att få sota själv krävs att du genomgår en utbildning. Du måste dessutom ansöka om att få sota själv.

Ansökningshandlingar för att få sota själv hittar du under relaterat.

 Mer information om egensotning via Brandskyddsföreningen

 Mer om sotning och brandskyddskontroll på msb.se

 Lagar och regler kring sotning och brandskyddskontroll

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Sotningsinformation

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-24 | skapad: 2014-10-15
Webbredaktör: Magnus Lindahl | magnus.lindahl@nybro.se
Id: inlägg: 646 - kategori: 8

Kris & Säkerhet

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Journummer - Kontakt

Här listar vi en rad olika journummer som kan vara bra att känna till om något skulle hända.

  Sotningsinformation

Sotning är viktig del när det kommer till att undvika bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i [...]