Vanliga frågor till Räddningstjänsten

Nedan hittar du de vanligaste frågorna och svaren som vi på Räddningstjänsten brukar få från allmänheten.

 1. Får man grilla på balkongen?
  Grillning i t ex kolgrillar får ske i villaträdgårdar samt på av tekniska kontoret anvisade platser. Grillning i kolgrill på balkong rekommenderas inte (elgrill är att föredra). Hör med din fastighetsförvaltare vilka regler som gäller.
 2. Hur blir man brandman?
  Om du är intresserad av att jobba som brandman på räddningstjänsten i Nybro kommun, kontaktar du personalansvarig  Johan Aronsson.
 3. Hur kan jag få hjälp med brandtekniska problem?
  Rådgivning om brandskydd i begränsad omfattning är kostnadsfri hos oss. Vi är med vid projektering av brandskydd vid ny- eller ombyggnation.
 4. Hur mycket brandfarlig vätska får man ha hemma?
   All information om hur du förvarar brandfarlig vätska hemma hittar du här
 5. Hur många fordon finns det på räddningstjänsten?
  Vi har två släckbilar, en stegbil, tre tankbilar och ytterligare några specialfordon som miljö/restvärdesbil och terrängfordon. Fordonen finns på de olika brandstationerna i Nybro kommun.
 6. Hur många utryckningar gör räddningstjänsten varje år?
  Nybro kommuns räddningstjänst har ca. 400-500 utryckningar/år.
 7. Hur ska man hantera aska från spis, kakelugn, kamin eller vedpanna?
  Aska bör grävas ner eller spridas ut i rabatter (den innehåller ämnen som tillför marken näring). Det är viktigt att tänka på att askan inte läggs för nära en byggnad. Om aska måste förvaras inomhus bör den förvaras i kärl av plåt i minst en vecka innan den slängs ut. Ställ kärlet med aska på ett betonggolv eller utomhus och inte intill en brännbar vägg. Askan kan innehålla glöd. Det finns flera exempel på bränder som inträffat då flera dagar gammal aska har stoppats i soporna som sedan har börjat brinna.
 8. Kan man göra studiebesök på räddningstjänsten?
  Ja, då tar man i god tid kontakt med  insatsledare för att bestämma tid för besöket.
 9. Skorstenslösa kaminer – Vad gäller?
  Den främsta funktionen för dessa kaminer som drivs med alkoholbränsle är möjligheten att ha en ”öppen spis” utan att behöva bygga en skorsten, men bränslet är i de flesta fall en mycket brandfarlig vätska. Denna typ av kaminer ska enligt lagen genomgå typkontroll och förses med typintyg. Hantering av stora mängder bränsle (mer än 100 liter) på försäljningsställen eller i hemmet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Ett antal produkter genomgår för närvarande provning och är ännu inte typgodkända i Sverige.
 10. Vad händer när du larmar SOS-alarm?
  Frågor som SOS-operatören vill ha svar på är:
  • Vad har inträffat?
  • Var har det hänt alt. vilken adress?
  • Namn på den som ringer?
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
  Därefter larmar SOS tjänstgörande beredskapsorganisation, beroende på vad som hänt. Brandmännen har i Nybro 90 sekunder och i Orrefors samt Alsterbro fem minuter på sig innan släckbilen ska åka till olycksplatsen. Räddningstjänsten larmas även vid vissa sjukvårdslarm för att kunna göra de första livräddande åtgärderna innan ambulanspersonalen kommer fram och tar över. Vid större insatser finns ett väl utvecklat samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Kalmar län för att minska konsekvenserna av det inträffade.
 11. Vad kostar en utryckning?
  En utryckning som förorsakats av att någon larmat 112 kostar ingenting för den/de drabbade. De enda tillfällen då det kostar något är när ett så kallat automatiskt brandlarm larmat på grund av till exempel slarv. Då debiterar räddningstjänsten för falsklarmet den summa som fastställs av kommunfullmäktige i Nybro kommun.
 12. Vad ska jag ha för brandsläckare?
  En lämplig brandsläckare för hemmet är en sexkilos pulversläckare. Genom sin smidighet kan hand- brandsläckaren lätt tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den förvaras och hur den används.
 13. Vad ska jag tänka på när jag installerar en alkoholkamin?
  Vägghängda kaminer ska vara ordentligt fastsatta så att de inte riskerar att falla ner. Kaminer som står på golvet – mot vägg eller fristående – ska vara ordentligt förankrade så att de inte kan välta. Vid tveksamhet – kontakta fackman. • Kaminerna får inte monteras mot vägg i brännbart material om temperaturen riskera att bli över 85 grader. Gipsväggar förlorar bärigheten och förstörs av relativt måttlig värme och är alltså olämpliga för montering av vägghängda kaminer.
 14. Vad ska jag tänka på vid om- och nybyggnation?
  Det första som ska redas ut är om byggnationen kräver bygglov och/eller bygganmälan hos kommunens samhällsbyggnadskontor. I byggprocessen finns system med kvalitetsansvarig som är den som svarar för att brandskyddet blir utfört enligt Boverkets byggregler. Även om byggnationen inte kräver vare sig bygglov eller bygganmälan är man ändå skyldig att följa de anvisningar som finns i Boverkets byggregler.
 15. Vad är FRG?
  FRG är förkortningen av Frivilliga Resurs Grupper. Den består av människor med ett genuint intresse av att hjälpa andra. FRG är ett samverkansprojekt mellan Civilförsvarsförbundet och kommunen. Speciella allmängiltiga utbildningar anordnas för medlemmarna i gruppen. För mer information kontakta Civilförsvarsförbundet 08-629 63 60
 16. Vad är VMA?
  VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och är ett väl utvecklat system för att varna och informera allmänheten. VMA ljuder via tyfoner som är utplacerade i kommunerna. Signalerna är sju sekunder långa och ljuder med fjorton sekunders intervall under minst två minuter. När signalen ljuder ska du göra följande: gå inomhus, stäng dörrar och fönster, slå av ventilationen, slå på radion för vidare information. Signalen följs av ett meddelande i alla radiokanaler och vissa TV-kanaler samt på Text-TV. Räddningstjänsten kan också lämna viktig information via riks- och lokalradion. Tyfonerna testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.
 17. Var ska brandvarnaren sitta?
  Mer information om brandvarnare och en instruktionsfilm hittar du på:  http://nybro.se/kris-sakerhet/raddningstjanst/brandskydd-i-hemmet/om-det-borjar-brinna/
 18. Vilka lokaler besiktigas av räddningstjänsten?
  Tillsyn sker av bland annat samlingslokaler, vårdanläggningar och industrier. Intervallet mellan tillsynerna varierar mellan ett och fyra år beroende på verksamhet och storlek på objektet. Objekt med brandfarlig vara besiktigas enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 19. Vilka politiker ansvarar för räddningstjänsten?
  Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för räddningstjänsten i Nybro.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Vanliga frågor till Räddningstjänsten

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-10-08

Räddningstjänst

  Eldningsförbud

På sommaren när det är varmt och torrt kan risken för brand vara så stor att man utfärdar eldningsförbud. Förbudet [...]

  Skogsbrandsinformation

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Varje år sker cirka 3000-4000 gräs- och skogsbränder i Sverige. När det [...]

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]