Eldningsförbud

På sommaren när det är varmt och torrt kan risken för brand vara så stor att man utfärdar eldningsförbud. Förbudet får utfärdas av kommunen och länsstyrelsen, och kan gälla för hela kommunen eller delar av den.

Vad gäller vid eldningsförbud?

När det är eldningsförbud få du inte göra upp eld utomhus. Att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter. Den som av oaktsamhet vållar en skogsbrand kan komma att dömas till allmänfarlig vårdslöshet.

Så informeras du

När det råder eldningsförbud informerar vi här på hemsidan, via Facebook, via lokalradion, via Länsstyrelsen Kalmars hemsida och via våra digitala anslagstavlor.

Särskilda regler för reservat

I naturreservat gäller det ofta särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet att elda, eller bara tillåtet att göra upp eld på speciella platser. Information om lokala regler finns ofta på anslagstavlor i området.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Eldningsförbud

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2018-07-23

Räddningstjänst

  Eldningsförbud

På sommaren när det är varmt och torrt kan risken för brand vara så stor att man utfärdar eldningsförbud. Förbudet [...]

  Skogsbrandsinformation

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Varje år sker cirka 3000-4000 gräs- och skogsbränder i Sverige. När det [...]

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]