Eldningsförbud i Nybro kommun

Eldningsförbud råder fortsatt i Nybro kommun.
Det
 innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark tills vidare.

Det är tillåtet att

  • grilla eller laga mat vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg (iordningsställd plats avser en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material, till exempel betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.)
  • i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Du behöver alltid vara extra försiktig om du grilla. Den som tänder en eld är alltid ansvarig för att den släcks och man måste alltid ha koll på att elden inte startar igen.

Tänk på att
Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt erforderlig bevakning utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas vid vistelse i skog och mark.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-19 | skapad: 2019-06-20
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 7214 - kategori: 79

Räddningstjänst

  Eldningsförbud

På sommaren när det är varmt och torrt kan risken för brand vara så stor att man utfärdar eldningsförbud. Förbudet [...]

  Skogsbrandsinformation

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Varje år sker cirka 3000-4000 gräs- och skogsbränder i Sverige. När det [...]

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]