Samlingslokaler

Samlingslokaler är lokaler där det får vistas fler än 150 personer på samma gång. I sådana lokaler finns det särskilda krav på brandskyddet. Till exempel ska alla utgångar vara minst 1,20 meter breda och utrustade med genomlysta utrymningsskyltar. Dessutom ska det finnas utrymningslarm och ytskikten på väggar och tak får inte bidra till brandspridning.

Personantal och brandskydd.

Hur många personer som får vistas i samlingslokalen beror bland annat på vilken typ av verksamhet som pågår i lokalen. Hur stor yta lokalen har och hur många och hur breda vägarna ut är spelar också roll. Vi på räddningstjänsten genomför tillsyn på alla samlingslokaler för att se att brandskyddet är bra nog.

Övernattning.

Skolor, bygdegårdar och liknande lokaler är inte anpassade för att man ska sova där. Vid tillfällig övernattning i den typen av lokaler vill vi att ni anmäler det till oss på räddningstjänsten i god tid innan. På det sättet har vi möjlighet att kontrollera att övernattningen sker på ett säkert sätt. Det måste alltid finnas en vuxen kvinna eller man på plats som ser till att reglerna för tillfällig övernattning följs.

Under blanketter finns både det du som nyttjare och det du som uthyrare ska tänka på.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Samlingslokaler

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-10-21

Brandskydd för näringsliv och föreningar

  Brandtillsyn

Att göra en tillsyn är vårt sätt att se till att du uppfyller de krav som ställs på dig som [...]

  Samlingslokaler

Samlingslokaler är lokaler där det får vistas fler än 150 personer på samma gång. I sådana lokaler finns det särskilda [...]

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som äger eller hyr en fastighet arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska [...]

  Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Brandfarlig [...]

  Explosiva varor

Du som på olika sätt hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Detta för att vi ska kunna se [...]