Explosiva varor

Du som på olika sätt hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Detta för att vi ska kunna se till att skyddet mot brand, explosion och tillgrepp är tillräckligt stort.

Exempel på sådana varor är krut, olika typer av sprängämnen, ammunition, tändmedel samt pyrotekniska varor som fyrverkerier och annat. Ämnen och föremål som tillverkas i avsikt att skapa en explosion eller en pyroteknisk effekt räknas alltid som explosiva varor.

Tillstånd för att hantera av explosiv vara söker du hos oss på räddningstjänsten.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Explosiva varor

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-11-03

Brandskydd för näringsliv och föreningar

  Brandtillsyn

Att göra en tillsyn är vårt sätt att se till att du uppfyller de krav som ställs på dig som [...]

  Samlingslokaler

Samlingslokaler är lokaler där det får vistas fler än 150 personer på samma gång. I sådana lokaler finns det särskilda [...]

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som äger eller hyr en fastighet arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska [...]

  Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Brandfarlig [...]

  Explosiva varor

Du som på olika sätt hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Detta för att vi ska kunna se [...]