Sotningsinformation

Sotning är viktig del när det kommer till att undvika bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tar man bort brandfarliga beläggningar. Detta för att minska möjligheter för bränder. Förr gjorde man både sotning och enklare brandskyddskontroll på samma gång. Numera är det dock delat i två separata uppdrag, sotning och brandskyddskontroll.

Vi på kommunen ansvarar för att alla så kallade fasta förbränningsanordnar sotas. Då ingår även de rökkanaler som tillhör. Samma sak gäller för imkanaler i restauranger och storkök.

Kontakta sotare

På sajten  skorstensfejare.se hittar du till din lokala sotare.

Sota själv

Vi kan tillåta att en fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta måste då ske på säkert sätt ur brandskyddssynpunkt. För att få sota själv krävs att du genomgår en utbildning. Du måste dessutom ansöka om att få sota själv.

Ansökningshandlingar för att få sota själv hittar du under relaterat.

 Mer information om egensotning via Brandskyddsföreningen

 Mer om sotning och brandskyddskontroll på msb.se

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Sotningsinformation

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-22 | skapad: 2014-10-15

Brandskydd i hemmet

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Om det börjar brinna

Om olyckan trots allt är framme och det skulle börja brinna i ditt hem, kommer här några tips och råd [...]

  Sotningsinformation

Sotning är viktig del när det kommer till att undvika bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i [...]