Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en del i tryggheten. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sotningstjänsten utför:

  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Besiktning av eldstäder, rökkanaler med mera
  • Utökad trygghetsservice – brandvarnare, brandsläckare samt brandfilt
    och även svara på frågor vid besöket

Sotning
Att sotningstjänsten har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera.

Gör alltid  en anmälan om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny.

 Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning. Vi vill till exempel veta om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

 Avgifter för sotning

Brandskyddskontroll
Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som är utsedda av kommunen.

 Avgifter för brandskyddskontroll

 Frister för sotnings- och brandskyddskontroll

Extra trygghet
Du kan även beställa en utökad kontroll av brandskyddet i din fastighet. Då besiktas din eldstad och rökkanal genom en täthetsprovning och inspektion med kamera. Utökad kontroll innebär ökad trygghet.

Det går också att begära en konsultation om du funderar på att köpa ett hus. Det är en god idé att ta reda på saker som berör husets eldstäder, rökkanaler och sotning innan köpet. Du kan kontrollera eldstäders och rökkanalers status genom att beställa en konditionsbesiktning.

Egensotning
Kommunen kan i enskilda fall medge att en fastighetsägare utför sotning i den egna fastigheten.

Om du inte väljer att anlita yrkesutbildad sotare måste du själv genomgå en utbildning.  Du måste dessutom ansöka om att få sota själv .

 Brandskyddsföreningen Kalmar Län – Egensotning

 MSB.se – Sotning och brandskyddskontroll

Kontaktuppgifter
Sotningstjänsten når du på 0481-450 50 eller via  sotningstjansten@nybro.se.

Fakturor
Den 1 februari övergår Nybro Sotningstjänst till Nybro kommun och i samband med detta kommer fakturor inledningsvis skickas något senare än vanligt.

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-04 | skapad: 2020-01-28

Brandskydd i hemmet

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Om det börjar brinna

Om olyckan trots allt är framme och det skulle börja brinna i ditt hem, kommer här några tips och råd [...]

  Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en del i tryggheten. Dessutom har det betydelse ur energi- och [...]