Om det börjar brinna

Om olyckan trots allt är framme och det skulle börja brinna i ditt hem, kommer här några tips och råd på hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter.

Rädda – Varna – Larma – Släck

Råden om rätt agerande brukar sammanfattas i ramsan Rädda- Varna – Larma – Släck. Det innebär att man ska rädda sig själv och dem som är i omedelbar fara. Man ska varna andra som kan hotas av branden. Larma SOS Alarm på 112, och slutligen släcka branden om du bedömer att du klarar det utan att utsätta dig för onödig risk.

Brandvarnare

En brand växer fort därför är det viktigt att ha en fungerande brandvarnare. Den larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Kom ihåg att placera den rätt och testa den regelbundet. Glöm inte heller att testa din brandvarnare regelbundet så att du vet att den fungerar som den ska.

Du hittar mer viktig information på  www.dinsakerhet.se

Film från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om det börjar brinna

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-11-03

Brandskydd i hemmet

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Om det börjar brinna

Om olyckan trots allt är framme och det skulle börja brinna i ditt hem, kommer här några tips och råd [...]

  Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en del i tryggheten. Dessutom har det betydelse ur energi- och [...]