Brandfarlig vätska

Här kan du läsa vad som gäller för dig som är privatperson och vill förvara brandfarlig vätska i ditt hem.

Tillstånd

Du som privatperson får ha högst 100 liter brandfarlig vätska med flampunkt vid högst 60 grader hemma. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Du får också förvara upp till 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt mellan 60 grader och 100 grader. Om du har behov av mer än detta måste du söka tillstånd för hanteringen. Tillstånd söker du hos räddningstjänsten.

Småhus

I småhus får du ha brandfarlig vätska i ditt garage, i ett fristående förråd, i ett ventilerat utrymme i källare och i bostadsdelen. I bostadsdelen får vätska förvaras i behållare om högst 10 liter. På vinden får du inte förvara brandfarlig vätska.

Flerfamiljshus

Du får förvara brandfarlig vätska i din lägenheten och på din balkong (ej inglasad) eller i ett fristående garage för flera hushåll. Du måste dock se till att vätskan är oåtkomlig för obehöriga. Du får inte ha brandfarlig vätska på ditt förråd i källare eller på vinden. I inbyggt garage får du endast ha vätska i fordonets tank plus en reservdunk. På din balkong får du bara ha vätska som förvaras i behållare på högst 25 liter. I lägenheten gäller samma regler som i småhus det vill säga behållare om högst 10 liter.

Hushållets behov

Tänk på att du bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov. Du får alltså inte förvara brandfarliga vätskor åt någon annan.

En film från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Brandfarlig vätska

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-10-22

Brandfarliga varor hemma

  Brandfarlig gas

Här kan du läsa vad som gäller för dig som vill förvara brandfarlig gas i ditt hem. Tillstånd Du som [...]

  Brandfarlig vätska

Här kan du läsa vad som gäller för dig som är privatperson och vill förvara brandfarlig vätska i ditt hem. [...]

  Explosiv vara

Här kan du läsa vad som gäller för dig som är privatperson och vill förvara explosiv vara i ditt hem. [...]