Brandfarlig gas

Här kan du läsa vad som gäller för dig som vill förvara brandfarlig gas i ditt hem.

Tillstånd

Du som privatperson får ha högst 60 liter gasol och 10 liter annan brandfarlig gas hemma. Om du har behov av mer än det måste du söka tillstånd för hanteringen. Tillstånd söker du hos oss på räddningstjänsten.

Småhus

Gasflaskor ska alltid förvaras i ett ventilerat utrymme. I småhus får du ha brandfarlig gas i förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30. I bostadstadsdelen får du endast förvara gasol och i behållare om högst 30 liter. Du får inte förvara brandfarlig gas i din källare eller på din vind.

Flerfamiljshus

I lägenhet får du förvara gasolbehållare på mindre än 5 liter. På balkongen (ej inglasad) får du även förvara gasol i behållare på mindre än 30 liter. Ingen förvaring av brandfarlig gas är tillåten i källare, på vind eller i garage. Du får inte heller förvara brandfarlig gas i fristående garage för flera hushåll.

En film från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Brandfarlig gas

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-10-22

Brandfarliga varor hemma

  Brandfarlig gas

Här kan du läsa vad som gäller för dig som vill förvara brandfarlig gas i ditt hem. Tillstånd Du som [...]

  Brandfarlig vätska

Här kan du läsa vad som gäller för dig som är privatperson och vill förvara brandfarlig vätska i ditt hem. [...]

  Explosiv vara

Här kan du läsa vad som gäller för dig som är privatperson och vill förvara explosiv vara i ditt hem. [...]