Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, verksamhetsdialoger, trygghetsundersökning och trygghetsvandringar som genomförts.

Under 2020 kommer Nybro kommun och lokalpolisområden Nybro ta fram en separat handlingsplan som preciserar kommunens och polisens roller och ansvar samt de projekt som ska genomföras.

Insatserna ska medverka till ökad trygghetskänslan i offentlig miljö och minska tillgången och efterfrågan till ANDT bland ungdomar. Såväl Nybro Kommun som lokalpolisområde Nybro ser att dessa prioriterade insatser kommer att bidra till ett tryggare Nybro kommun.

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-20 | skapad: 2020-02-11

Kris & Säkerhet

  Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en del i tryggheten. Dessutom har det betydelse ur energi- och [...]

  Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]