Kommunens ansvar vid en kris

Vår uppgift är att i god tid försöka förbereda oss på vad som skulle kunna hända och hur detta kan påverka alla våra verksamheter. Därför ska vi under varje mandatperiod göra en så kallad risk- och sårbarhetsanalys. Vi ska även ta fram ett handlingsprogram som beskriver hur vi ska hantera en eventuell kris.

Extraordinära händelser

Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd kopplas in. De kan då samordna och ta över de olika nämndernas verksamheter. En annan viktig sak för oss på kommunen är att se till att allmänheten får de information som krävs. För att detta ska fungera så smidigt som möjligt i skarpt läge har vi regelbundna krisövningar.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Kommunens ansvar vid en kris

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-10-22

Krisinformation

  Information vid en kris

Att ha rätt information kan vara av största vikt i samband med en kris. Vi på kommunen ansvarar för att [...]

  Kommunens krisorganisation

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och [...]

  Källaröversvämning

Att få översvämning i källaren medför alltid mycket besvär och merarbete. Ekonomisk ersättning kan aldrig ersätta allt extra arbete och [...]

  Längre elavbrott

Mycket som vi har omkring oss i vår vardag kräver el för att fungera. Ibland händer det dock att elen [...]