Förbered dig inför en kris

  Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Hemberedskap - kommunikation

Vad gör du om den oväntade krisen kommer? Förbered dig genom att se filmen om hemberedskap och kommunikation. https://youtu.be/uNvLUnzzIAc

  Hemberedskap - mat

Vad gör du om den oväntade krisen kommer? Förbered dig genom att se filmen om hemberedskap och mat. På Livsmedelverkets [...]

  Hemberedskap - vatten

Vad gör du om den oväntade krisen kommer? Förbered dig genom att se filmen om hemberedskap och vatten. https://youtu.be/98OLpmKG75g  

  Hemberedskap - värme

Vad gör du om den oväntade krisen kommer? Förbered dig genom att se filmen om hemberedskap och värme. https://youtu.be/NvUF0dLej04

  Om krisen kommer

Vi behöver öka vår medvetenhet och beredskap om vardagen vänds upp och ner och ta ansvar för att klara vardagen [...]

Id: kategori: 633