Krisinformation

  Information vid en kris

Att ha rätt information kan vara av största vikt i samband med en kris. Vi på kommunen ansvarar för att [...]

  Kommunens krisorganisation

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och [...]

  Källaröversvämning

Att få översvämning i källaren medför alltid mycket besvär och merarbete. Ekonomisk ersättning kan aldrig ersätta allt extra arbete och [...]

  Längre elavbrott

Mycket som vi har omkring oss i vår vardag kräver el för att fungera. Ibland händer det dock att elen [...]

Id: kategori: 81