Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen för och kunskap om det förebyggande brandskyddet. Vi vill dessutom lära ut de första viktiga åtgärderna i händelse av en brand.

Våra kunder är dels företag och föreningar men även privatpersoner.

Våra utbildningar

Här kommer en presentation av de utbildningar vi erbjuder just nu.

Grundläggande brandkunskap för alla (GBU).

Kursen som är på fyra timmar innehåller både teori och praktik. Vi pratar bland annat om brandskyddsorganisation, systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsteori och brandrisker på er arbetsplats. Vi lär även ut hur man handskas med olika släckutrustningar och ni får också prova att orientera er i en rökfylld miljö

Utbildning för Heta Arbeten

• En 8 timmars kurs för certifiering av personer som beställer, ansvarar, bevakar eller utför Heta Arbeten.
• Kostnad per person: 2995 kronor exkl. moms (kursmaterial och lunch ingår).

Vi går igenom den lagstiftning som finns kring Heta arbeten, brandfarliga varor, förebyggande brandskydd, åtgärder vid brand, ansvar och försäkringsvillkor. De som deltar får även prova på olika praktiska moment ute på vårt övningsfält.

 Anmälan till kursen gör du här

Utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) på Räddningstjänsten i Nybro

Vuxen-HLR med luftvägsstopp, första hjälpen och förevisning av  hjärtstartare 
Förkunskapskrav. Inga
Utbildningstid 3 – 4  timmar
 www.hlr.nu/utbildningsprogram

Barn-HLR, HLR till barn 0-1 år och 1år-pubertet.
Förkunskapskrav: Inläst lärobok. Utskickas ca 2 veckor innan kursstart.
Utbildningstid: 4 timmar
 www.hlr.nu/utbildningsprogram

D-HLR, HLR med halvautomatisk hjärtstartare.
Förkunskapskrav: Vuxen-HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen), samt inläst lärobok. Utskickas ca 2 veckor innan kursstart samt genomfört kompetensprov på  www.hlr.nu
Utbildningstid: 4 timmar
 www.hlr.nu/utbildningsprogram

Repetitionsutbildning D-HLR
Förkunskapskrav: Godkänd D-HLR utbildning.
Utbildningstid: 2 timmar

Systematisk Brandskyddsutbildning (SBA) för chefer och särskilt utsedda brandskyddansvariga.

Utbildningen riktar sig mot chefer och utsedda brandskyddsansvariga där de får inblick i lagstiftning, ansvar, varför systematiskt brandskyddsarbete.

Brandrisker, kontroll av brandskyddet och det byggnadstekniska brandskyddet med brand och brandgasspridning, utrymning och anordningar för brandsläckning.

Utbildningstid: 4 timmar.

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-12 | skapad: 2014-10-15
Webbredaktör: Johan Aronsson | johan.aronsson@nybro.se
Id: inlägg: 654 - kategori: 80

Förebyggande åtgärder

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet [...]

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]