Tänk säkert – gör smarta saker säkra

Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker. Med eftertanke kan vi leva mer säkert och undvika att släppa in en bedragare till våra hem.

Brottsligheten har allt mer förflyttats in på den digitala arenan och finns på så vis vid soffan hemma hos oss i våra surfplattor, smarta mobiler m.m.

Informationssäkerhetskampanjen  ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra” leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Polisen.

Utvecklingen av smarta, uppkopplade saker går snabbare än vad vi många gånger har kunskap om och vi ifrågasätter inte heller alltid om produkterna är säkra att använda på de sätt som vi använder dem. Om de smarta sakerna har säkerhetsbrister kan de utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord eller kortuppgifter.

Öka din personliga säkerhet på nätet:

  • Säkra dina lösenord
  • Säkra dina kortuppgifter
  • Säkra din företagsinformation
  • Säkra dina smarta saker

Mer information om  Tänk säkert på MSB:s webbplats

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-08 | skapad: 2019-11-28

Förebyggande åtgärder

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]

  Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet [...]