Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka människors
motståndskraft inför samhällskriser. Med anledning av covid-19 får årets kampanj ett anpassat upplägg och innehåll – och blir delvis digital. I år genomförs kampanjen mellan 11 och 17 maj.

Kampanjen ska också uppmuntra alla som kan att skaffa en hemberedskap, innan något händer. Det vill säga samma budskap som broschyren Om krisen eller kriget kommer tar upp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade ut broschyren till alla hushåll i Sverige våren 2018. Välinformerade och förberedda människor är en tillgång vid en samhällskris.

Våren 2018 fick samtliga hushåll i Sverige broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.

Förbered dig inför en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig
situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

Artister hyllar initiativ
Varje dag klockan 15.00 under Krisberedskapsveckan kommer olika artister att hylla ett initiativ live på  instagram. Medverkande artister är bland andra Titiyo och Kalle Moraeus.

Alla som vill kan också skicka in en personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringen till  sverigehyllar@msb.se. För att se artisterna uppträda och alla andra hyllningar, går man in på  dinsakerhet på instagram.

– En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Under en kris visar de allra flesta av oss medmänsklighet, ansvar, solidaritet och en vilja att aktivt bidra. Det är värt att lyfta fram, säger Dan Eliasson.

Mer information

Datum för publicering | skapad: 2020-05-08

Förebyggande åtgärder

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]

  Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet [...]