Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet.

 1. Rök aldrig i sängen
  Det är den vanligaste orsaken till dödsbränder.
 2. Stanna hemma medan tvättmaskin eller torktumlare är igång
  Cirka 120 tvättmaskiner och torktumlare brinner varje år.
 3. Täck inte över elektriska element.
 4. Se till att glödlampor och spotlights inte kommer för nära något brännbart
  En tänd lampa blir väldigt varm och kan i värsta fall antända material som ligger emot den.
 5. Byt blinkande lysrör
  Vänta inte med att byta dem. Blinkande lysrör kan överhettas och orsaka en brand. Byt glimtändaren samtidigt, annars kan blinkningarna fortsätta eller återkomma snart igen. För att slippa blinkande lysrör, montera säkerhetsglimtändare.
 6. Vid åska
  Dra ur kontakten till datorn, telefonen och teven. Slår åskan ner kan apparaterna skadas inuti. Ibland märks det inte på en gång. Felet i apparaten kan i värsta fall starta en brand senare.
 7. Dra ut kontakten
  När hårtorkar, mobilladdare, bärbara datorer med mera inte används – dra ut kontakten.
 8. Var rädd om el-sladdar så att de inte kläms eller skadas
  En trasig sladd kan orsaka kortslutning och det kan starta en brand. Dra ur kontakten om en sladd eller elektrisk apparat är trasig.
 9. Ställ värmeljus var för sig
  Står ljusen tätt intill varandra kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 10. Fritt och stadigt
  Se till att det är fritt ovanför de tända ljusen och att de står stadigt.
 11. Använd inte ljus med ingjutna dekorationer
 12. Blås ut ljusen när du lämnar rummet

Tipsen är hämtade från  www.dinsakerhet.se

Relaterat: Webbsida för: Förebygg brand hemma

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2018-12-13

Förebyggande åtgärder

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]

  Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet [...]