Dags för årlig trygghetsmätning

I dagarna skickar Polisen och Nybro kommun ut den årliga trygghetsenkäten till 300 personer i kommunen.

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Nybro kommun årligen en trygghetsmätning. Mätningen genomförs i många kommuner i landet.

Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område sker ett slumpmässigt urval. Åldersgruppen är 16-85 år och totalt tillfrågas 300 personer från folkbokföringen.

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett bra underlag att arbeta vidare med.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet. Framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag och delges kommunens politiker, tjänstemän och media. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Undersökningen avslutas i början av oktober.

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2019-08-12

Förebyggande åtgärder

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]

  Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet [...]