Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet sitter idag representanter från följande organisationer:

  • Nybro kommun, tjänstemän
  • Nybro kommun, politiker
  • Nybro Bostad
  • Polisen
  • Nybro Företagsgrupp

Gruppen har möten fyra gånger per år. De jobbar med att driva och samordna olika brottsförebyggande åtgärder över hela kommunen.

Samarbete med Emmaboda.

Brottsförebyggande rådet i Nybro samarbetar nära med Emmabodas Trygghetsråd då många av de problem som kan uppstå är samma i de båda kommunerna.

 www.bra.se

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Brottsförebyggande rådet

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-10-10

Förebyggande åtgärder

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]

  Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet [...]