Att vistas i brandhärjade skogsområden

Var försiktig i skogen och gå inte ut i skogen där det har brunnit!

Vid en skogsbrand kan trädens rötter skadas. Det gör att träd när som helst kan falla omkull. Det kan brinna under marken. Trots att marken ser bra ut kan det finnas brinnande hål under. Även om elden har slocknat kan det finnas glöd i marken. Det finns risk att bränder när som helst blossar upp igen.

Illustrationen visar träd med brandskadade rotsystem. Träden står så ostadigt att minsta vindpust kan välta dem. De kan falla när som helst, ljudlöst. Det kan också brinna under marken. Under till synes oskadad mark kan det finnas så kallade glödgrytor som är livsfarliga att trampa ner i.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2018-08-10

Förebyggande åtgärder

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]

  Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att alla vi, som bor och arbetar i Nybro, ska kunna känna oss trygga. I rådet [...]