Information och stöd till föreningar som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden

Spridningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och så även det lokala föreningslivet. För att hjälpa till och underlätta för föreningslivet har ett antal åtgärdspunkter och information sammanställts.

Föreningsbidrag

 • Dispens ges för att skicka in årsmötesprotokoll, godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse under hela 2020.
 • Eventuellt kommer föreningarnas sammankomster minska för 2020. Men budgeten för Lokalt aktivitetsstöd (LOK) 2020 kommer att vara oförändrad. Vilket resulterar i att summan per sammankomst blir högre.

Avbokningar av sport- och fritidsanläggningar

 •  Avbokningsreglerna gäller ej from 13 mars och tills vidare. Dock måste föreningen meddela avbokningen till sport och fritid.

Fakturor

 • Om anstånd önskas på faktura från Nybro kommun, sport och fritid ska en ansökan göras till  fritid@nybro.se. Märk ansökan med ”Begäran om anstånd på faktura”. Ansökan ska innehålla;
 • Fakturanummer
 • Förfallodatum
 • Kundnummer:
 • Föreningsnamn och organisationsnummer
 • Belopp

Övrigt

 • Nybro kommun arbetar nu med att se över möjligheten till ett ekonomiskt stöd riktad till det lokala föreningslivet. Hur detta stöd ska fördelas eller ansökas är idag inte bestämt. Mer information kommer när riktlinjer är framtagna.
 • Hos  Riksidrottsförbundet finns möjlighet för anslutna RF-föreningar att söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva  utomhusträning.
 • Sport och fritid uppmanar föreningslivet att ta del av och följa rekommendationer och riktlinjer från  Folkhälsomyndigheten och  Riksidrottsförbundet med anledning av covid -19.
 •  nybro.se hittar du viktig information om coronaviruset och Nybro kommun. Här hittar du också telefonnummer och länkar som kan hjälpa dig få svar på dina frågor om coronaviruset covid-19. Även tips och råd om hur du kan hjälpa till att minska smittspridningen.

Sport och fritid finns här för er!
Ni är alltid välkomna att kontakta sport och fritid via e-post eller telefon.

Med vänlig hälsning,
Liselott Lindkvist
Sport- och fritidschef

Datum för publicering | skapad: 2020-04-08

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.