Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

County Administrative Board compiles a weekly newsletter of current status regarding coronavirus covid-19. The newsletters are available in different languages.

Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  • Syftet med dessa nyhetsbrev är att företag, kommuner, föreningar med flera ska kunna skriva ut och sätta upp anslagen på lämpliga platser.
  • Vi samlar alla nyhetsbrev på denna sidan så att du enkelt ska ha tillgång till att skriva ut när det behövs.

Nyhetsbrev 11

Nyhetsbrev 10

Nyhetsbrev 9

Nyhetsbrev 8

Nyhetsbrev 7

Nyhetsbrev 6

Nyhetsbrev 5

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 1

Datum för publicering | skapad: 2020-06-26

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.