Hjälp att handla dagligvaror

Nybro kommun öppnar den 6 april upp en ny servicefunktion, dit du som tillhör riskgrupp kan ringa vid behov av stöd med inköp. Du kan även ringa bara för att få prata med någon vid oro och ensamhet. De som svarar på servicefunktionen bedömer, vägleder, lotsar och förmedlar kontakt till Svenska kyrkan.

Servicefunktionen vänder sig externt till våra kommuninvånare som inte redan har ett beviljat bistånd gällande inköp.

Privata personer kan anmäla sig som frivillig resurs till servicefunktionen som i sin tur förmedlar till Svenska kyrkan.

Telefonnumret är 0481-45801 och är öppen måndag-fredag klockan 9:00-15:00

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-09 | skapad: 2020-04-03

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.