FAQ – Vanliga frågor och svar gällande Coronaviruset Covid-19

På denna sida sammanställs de vanligaste frågorna och svaren som kommer in till kommunen gällande coronavirus covid-19. Frågorna rör främst den kommunala verksamheten.

Nybro kommun följer i första hand de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. För frågor gällande coronavirus covid-19 i allmänhet kan du hitta svar på  Folkhälsomyndighetens hemsida samt på  1177.se.

Nybro kommun har även öppnat upp en servicetelefon. På telefonnummer 0481-458 00 vardagar mellan 07.30-16.00 svarar vi på frågor om hur verksamheten påverkas av coronavirus covid-19.

Sidan uppdateras löpande.

Kommer kommunen stänga ner några verksamheter?
En del kommunala verksamheter är nedstängda eller begränsade för att minska smittspridning.  Vilka verksamheter som är påverkade hittar du här. 

Finns det några bekräftade fall av coronavirus covid-19 i Nybro?
Region Kalmar informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Kalmar ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Är simhallen öppen?
Ja, simhallen är öppen men med ändrade öppettider. Detta eftersom det finns restriktionerna med besökarantal på max 50 personer samtidigt i anläggningen

Jag har bokat Strandvägens bassäng, är den öppen?
Ja, Strandvägens bassäng är öppen för de som bokat som vanligt.

Vad gäller vid resa inom Sverige?
Tänk över om resan verkligen är nödvändig, alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.

Vi har en samhällspridning i allt fler delar av Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om resan är nödvändig att genomföra.

Får vi en geografisk spridning över större delar av landet riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela. Det är viktigt att tänka på att man ska kunna ta hand om sig själv om man skulle insjukna på sitt resmål. Behöver man hjälp lokalt ska man vara väl medveten om att det kan det finnas begränsat med resurser. Man bör också ha sett till att kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt utan att riskera att smitta andra, eller ha möjlighet till isolering, om man insjuknar vid besöksorten.

Vård och omsorg

Är kommunens mötesplatser öppna som vanligt?
Nej. Samtliga mötesplatser inom äldreomsorg är stängda för externa besökare.

Kan jag besöka mina anhöriga och närstående på vårdboenden/gruppboenden?
Nej, det är nu besöksförbud på samtliga vård- och gruppboenden i Nybro kommun.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?
Kontakta det boendet ditt besök avser om du vill besöka en anhörig.

Finns det möjlighet att få hjälp att handla hem dagligvaror för oss ingår i riskgrupp?
Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp och behöver hjälp med handling av livsmedel, uthämtning av medicin eller dylikt?

Tips på hur du kan få hjälp:
• Vi ber dig att i första hand vända dig till närstående i din omgivning
 Handla via e-handel eller butiker med hemkörning
 Kontakt restauranger som har hemkörning
• Har du inte möjlighet att få hjälp enligt ovanstående – vänd dig till Nybro kommuns servicefunktion. på telefonnummer 0481-458 01. Servicefunktionen är öppen måndag-fredag klockan 9-15. Servicefunktionen vänder sig externt till våra kommuninvånare som inte redan har ett beviljat bistånd gällande inköp.

Pedagogisk verksamhet

Hur fungerar det med skolmat nu när elever på Åkrahällskolan får distansundervisning?
För frågor gällande skolmat kontaktas skolans rektor.

Måste jag betala min barnomsorgsavgift när jag är hemma med sjukt barn på grund av coronavirus covid-19 och de rekommendationer som följer?
Ja, debitering sker som vanligt. Vid längre obruten sjukfrånvaro inträder avgiftsbefrielse från den 22 sjukdagen mot uppvisande av läkarintyg.

Jag har blivit arbetslös/permitterad med kort varsel på grund av coronaviruset. Hur gör jag med barnomsorgen?
Om du som förälder till barn på förskola eller fritidshem blir uppsagd eller permitterad med kort varsel gäller inte två månaders uppsägningstid. Du måste då ange i din uppsägning av förskola eller fritidshem att orsaken är uppsägning/permittering samt vilket som är sista anställningsdag. I annat fall debiteras avgift två månader från uppsägningsdagen.

Observera att det vid uppsägning från förskola/familjedaghem inte kan garanteras att ditt barn får plats på samma ställe vid ny placering.

Ny ansökan görs via  Förskola Fritidswebben då behov uppstår och handläggs enligt gällande regler.

Varför stänger kommunen bara gymnasieskolan och inte alla skolor?
Nybro kommun följer noggrant utvecklingen av coronavirus covid-19 och kommer agera utifrån rekommendation från Folkhälsomyndigheten. En rekommendation att stänga skolor där distansutbildning är möjlig har kommit. Däremot finns inga sådana rekommendationer för grundskola.

Är Nybro vuxenutbildning och SFI igång som vanligt?
Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer undervisning på Nybro vuxenutbildning och SFI ske på distans från och med den 18 mars.

Är det säkert att låta barn gå till skola och förskola när de är friska? Andra kan smitta!
Enligt rekommendationer finns det ingen anledning för barn att stanna hemma om man är helt symptomfri. Det är däremot viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontaktas Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Vi har varit utomlands i riskområden men visar inga symtom på sjukdom. Kan barnen gå till skola/förskola?
Så länge man är symptomfri och frisk bedömer Folkhälsomyndigheten att det är säkert att gå till skola och förskola.

Om barn och elever i grundskolan som varit i virusdrabbade områden stannar hemma även innan de uppvisat symptom kommer Nybro kommun i dagsläget inte att registrera det som ogiltig frånvaro. Frånvaro anmäls enligt ordinarie rutiner och skolan ska kontaktas så snart som möjligt så rektor får kännedom om anledningen till frånvaron.

Folkan är stängd men är kulturskolan öppen som vanligt?
Ja, det finns ännu inget beslut taget om att kulturskolans verksamhet ska stängas.

Frågor och svar om hur Nybro kommun jobbar för att minska smittspridningen bland våra medarbetare

Medarbetare hänvisas till  Nybro kommuns intranät för uppdatering om arbetsrättsliga frågor och hur verksamheter påverkas.

Kan medarbetare jobba hemifrån?
I rådande situation gör arbetsgivaren undantag från restriktiviteten i gällande riktlinje för distansarbete. Om verksamheten tillåter det, och utifrån en individuell bedömning, beslutar närmsta chef om distansarbete.

Hur hantera ni på kommunen möten nu?
Möten hålls i första hand via telefon eller dator. Det är endast i absoluta nödfall som möten sker fysiskt.

Vid sjukdomssymptom
Medarbetaren stannar hemma från arbetet vid sjukdomssymptom på Covid-19 (luftvägsinfektion, feber, hosta, snuva och halsont) och sjukanmäler sig enligt rutin. Ingen ytterligare åtgärd eller provtagning behövs.

  • Karensavdrag – Regeringen ersätter tillfälligt karensavdraget under perioden 11 mars – 11 maj. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt. Medarbetaren kan i efterhand söka ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Mer information om detta på fk.se.
  • Läkarintyg – Under en tillfällig period upphävs kravet på inlämnande av läkarintyg efter dag sju (beslut med riktlinjer är ännu ej fastställt av riksdagen).

Hur länge ska sjuk medarbetare vara hemma från arbetet?
Medarbetaren ska stanna hemma till dess att hen varit symptomfri i två (2) dagar.

Vad gäller om sjuk medarbetare kommer till jobbet?
Vid nedsatt arbetsförmåga ska medarbetaren sjukanmäla sig och gå hem, precis som vanligt.

Vad sker om medarbetare inte vill komma till jobbet?
Medarbetare som inte har giltig frånvaroorsak ska komma till arbetet som vanligt. Annars är frånvaron inte giltig. I en situation där arbetstagare vägrar utföra arbetsuppgifter, kan det vara lämpligt att understryka att oro för smitta inte arbetsrättsligt är ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller inte infinna sig till arbetet.

Vad gäller om medarbetares familjemedlem är sjuk?

  • Medarbetare som har sjuka barn är hemma för vård av barn (VAB) enligt gällande regler.
  • Medarbetare som själv inte har några symptom ska komma till arbetet som vanligt.

Vad gäller om medarbetares familjemedlem är i karantän?
Medarbetare som delar hushåll med en person som är försatt i karantän enligt beslut av läkare/smittskyddsorganisation ska kontakta sin chef innan hen kommer till arbetet. Chefen gör riskbedömning och utreder eventuell avstängning.

Ska personal som varit på resa komma till jobbet?
Medarbetare som varit på utlandsresa oavsett land, kontaktar sin chef för riskbedömning innan hen kommer tillbaka till arbetsplatsen. Huvudregeln är:

  • om medarbetaren inte har några symptom ska medarbetaren komma till arbetet som vanligt
  •  vid osäkerhet kan medarbetaren eventuellt jobba hemifrån
  •  medarbetare som varit på resa och har influensasymptom på Covid-19 (luftvägsinfektion, feber, hosta, snuva och halsont) ska sjukanmäla sig enligt rutin.

Vad gäller vid tjänsteresor?
Kommunstyrelsen uppmanar anställda och politiker i Nybro kommun till restriktivitet när det gäller resor i tjänsten inom och utom landet och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

Vad gäller vid stora möten/konferenser?
Enligt nationella riktlinjer är samlingar med fler än 50 personer förbjudna.

Utöver detta har Nybro kommun som riktlinje att kommunens egna arrangemang och möten med fler än 50 personer ställs in. Även mindre möten ställs in om de samlar medarbetare från flera olika ordinarie arbetsplatser, så som utbildningar, exempelvis räddningstjänstens onsdagsutbildningar (HLR, GBU).

Detta gäller inte t ex när fler personer vistas i skolmatsalar etc.
För politiska möten fattas särskilda beslut.

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-14 | skapad: 2020-03-31

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.